Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts
default-header

Bericht van het bestuur | 14-10-2020

HomeBericht van het bestuur | 14-10-2020
HomeBericht van het bestuur | 14-10-2020

Bericht van het bestuur | 14-10-2020

Bericht van het bestuur | 14-10-2020
donderdag  15 oktober

Bericht van het bestuur – 14 oktober 2020

Beste leden,

Gelukkig… de eerste wedstrijden in het zwembad hebben weer plaatsgevonden. Met veel maatregelen, protocollen, zonder publiek en veel discipline van de zwemmers is het gelukt om weer wedstrijden te spelen/zwemmen. Veel dank aan iedereen die zich hiervoor heeft ingezet en dank aan de zwemmers die, hoe lastig ook, zich houden aan alle richtlijnen. Wij zijn trots op jullie!

Nieuwe coronamaatregelen
Helaas hebben we nu weer te maken met strengere maatregelen en zijn wedstrijden voorlopig weer van de baan. We kunnen de trainingen, met enkele aanpassingen, blijven voortzetten. We willen graag jullie begrip hier (weer) voor vragen. Er zal per afdeling weer gecommuniceerd worden hoe de trainingen gaan plaatsvinden. We vragen jullie in ieder geval mondkapjes te dragen tot je in de zwemzaal je tas op de bank zet. Zie voor verdere informatie het bericht van de KNZB op hun website.

ALV
Onze algemene ledenvergadering hadden we dit jaar eind november gepland. Maar hier gooit corona roet in het eten. Als bestuur hebben we besloten onze ALV te verplaatsen naar januari volgend jaar. We gaan kijken of we deze, gelet op de onzekere situatie om deze fysiek te houden, op een digitale wijze kunnen gaan doen.

Deze verplaatsing van de ALV geeft ons tevens meer tijd om, bij ontbreken van een penningmeester, de financiële stukken gereed te krijgen. We zijn blij te kunnen melden dat we inmiddels een kandidaat penningmeester gevonden en zij, Loes van Neerven-Keijsers, zal op de ALV verkiesbaar worden gesteld.

Afslag 10
Zoals jullie allemaal vast al hebben gelezen in de krant, gaat het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad voorstellen om geen nieuw zwembad te bouwen in Afslag10. In plaats daarvan zal het huidige bad de Berkel zodanig worden opgeknapt dat dat nog 10 jaar mee kan. Dat we dit voorstel heel spijtig vinden, begrijpen jullie vast. Het betekent voor ons als HZPC dat we nog 10 jaar in een verouderd, te klein en te ondiep bad verder moeten. Dat betekent dat we niet kunnen groeien, geen nieuwe activiteiten kunnen ontwikkelen, niet meer kunnen gaan trainen, omdat daar geen ruimte voor is in het huidige bad. Van de andere kant is er ook enige opluchting, want een nieuw bad dat niet meer (en zelfs minder) ruimte biedt dan het huidige bad de Berkel, was voor ons geen optie. Dan liever het voorstel dat er nu ligt voor renovatie.

Het college van burgemeester en wethouders heeft uitgesproken dat de ambitie om een nieuw zwembad in het gebied van Afslag10 te bouwen, blijft. Een mooie stip aan de horizon! Een punt van aandacht is uiteraard wel de voorgestelde 10 jaar dat de Berkel nog behouden blijft; besluitvorming over een nieuw zwembad duurt altijd lang (en in Horst duurt het nog langer weten we inmiddels), dus het is zaak dat er op korte termijn al met de voorbereidingen voor een nieuw zwembad wordt begonnen. Daar gaan we ons als bestuur voor inzetten!

Namens het bestuur,

Rianne Selten

Terug naar overzicht