Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts
default-header

Bestuur

HomeOver HZPCBestuur
HomeOver HZPCBestuur

Bestuur

 

 

Bestuursleden

Roy Verstappen - HZPC
Roy Verstappen
Voorzitter
Josette Lith - HZPC
Josette Lith
Secretaris
Martijn Lenssen - HZPC
Martijn Lenssen
Penningmeester (waarnemend)
Laura Otten - HZPC
Laura Otten
Bestuurslid afvaardiging Opleiding / Voorzitter Opleiding commissie
Mieke Thielen - HZPC
Mieke Thielen
Bestuurslid afvaardiging Synchroonzwemmen / Voorzitter Synchroonzwem commissie
Danièlle Vullings - HZPC
Danièlle Vullings
Bestuurslid afvaardiging Waterpolo / Bestuursafgevaardigde Waterpolo commissie
Nicole van Stipdonk - HZPC
Nicole van Stipdonk
Bestuurslid afvaardiging G-Zwemmen
Margo Geurts - HZPC
Margo Geurts
Bestuurslid PR & Sponsor commissie
Algemeen bestuurslid (vacant) - HZPC
Algemeen bestuurslid (vacant)
Algemeen bestuurslid
Hay Janssen - HZPC
Hay Janssen
Ledenadministratie / Urenregistratie / Ondersteuning bestuur
Bestuurslid afvaardiging Wedstrijdzwemmen (vacant) - HZPC
Bestuurslid afvaardiging Wedstrijdzwemmen (vacant)
Bestuurslid afvaardiging Wedstrijdzwemmen
Marièlle Martens - HZPC
Marièlle Martens
Coach, Trainer & Bestuursafvaardiging Wedstrijdzwemmen (waarnemend) & Masterzwemmen / Ondersteuning bestuur & zwemcommissie

Algemene Ledenvergadering

Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) wordt het beleid besproken en legt het bestuur verantwoording af. Een aantal besluiten mag het bestuur alleen nemen als de ALV deze goedkeurt, bij-voorbeeld het verhogen van de contributie. Leden zijn welkom op de ALV en mogen hun stem uitbrengen.

Commissies

HZPC kent diverse commissies die het bestuur ondersteunen bij hun taken. De PR & Sponsorcommissie informeert (potentiële) leden en het publiek over de activiteiten van de zwemclub (bijvoorbeeld via de website of de lokale media). De commissie zet zich ook actief in om financiële middelen te verkrijgen voor HZPC. Dit om ervoor te zorgen dat de vereniging kan blijven bestaan en iedereen tegen een aantrekkelijke prijs kan zwemmen.

Daarnaast hebben een aantal afdelingen een eigen commissie. Deze commissies organiseren de trainingen en wedstrijden voor hun eigen zwemactiviteit:

De afdelingen zijn vertegenwoordigd in het algemeen bestuur.