Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts
default-header

Bestuur

HomeOver HZPCBestuur
HomeOver HZPCBestuur

Bestuur

 

 

Bestuur

Bestuursleden

Rianne Selten - HZPC
Rianne Selten
Voorzitter / Afvaardiging wedstrijdzwemmen
Marianne Derks - HZPC
Marianne Derks
Secretaris
Jos Verstappen - HZPC
Jos Verstappen
Penningmeester
Jannie Vollenberg - HZPC
Jannie Vollenberg
PR & Sponsor commissie
Algemeen bestuurslid - HZPC
Algemeen bestuurslid
Vacature
Mieke Thielen - HZPC
Mieke Thielen
Bestuurslid afvaardiging Synchroonzwemmen / Voorzitter Synchroonzwemcommissie
Danièlle Vullings - HZPC
Danièlle Vullings
Bestuurslid afvaardiging Waterpolo / lid waterpolocommissie
Angela Hoeijmakers - HZPC
Angela Hoeijmakers
Commissielid opleidingen / Afvaardiging opleidingen zaterdagochtend

Algemene Ledenvergadering

Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) wordt het beleid besproken en legt het bestuur verantwoording af. Een aantal besluiten mag het bestuur alleen nemen als de ALV deze goedkeurt, bij-voorbeeld het verhogen van de contributie. Leden zijn welkom op de ALV en mogen hun stem uitbrengen.

Commissies

HZPC kent diverse commissies die het bestuur ondersteunen bij hun taken.
De pr- en sponsorcie commissie informeert de (potentiële) leden en het publiek over de activiteiten van de zwemclub. Bijvoorbeeld via de website of de lokale media. De commissie zet zich ook actief in om financiële middelen te verkrijgen voor HZPC. Dit om ervoor te zorgen dat de vereniging kan blijven bestaan en iedereen tegen een aantrekkelijke prijs kan zwemmen.

Daarnaast heeft een aantal afdelingen zijn eigen commissie. Deze commissies organiseren de trainingen en wedstrijden voor hun eigen zwemactiviteit:

De afdelingen zijn vertegenwoordigd in het algemeen bestuur.