Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts
default-header

SuperHelden en SuperSpetters

HomeZwemaanbodSuperHelden en SuperSpetters
HomeZwemaanbodSuperHelden en SuperSpetters

SuperHelden en SuperSpetters

Spelen met water is leuk. Spelen met water als je goed kunt zwemmen is nog veel leuker. Daarom kunnen ook kinderen die nog niet kunnen zwemmen lid worden van HZPC. Tijdens hun zwemtraining leren ze zwemmen van onze gediplomeerde instructeurs. Ook deze instructeurs zijn lid van HZPC en zijn of waren actieve zwemmers. Zij weten in elk geval hoe leuk zwemmen is en willen hun passie graag overbrengen op de kinderen.

Wat is SuperHelden?

SuperHelden is het zwemprogramma voorafgaand aan SuperSpetters. Een kind komt samen met een ouder zwemmen en krijgt daarbij begeleiding van een ervaren en gediplomeerd lesgever. Het doel is samen plezier maken in het water en watervrij worden zodat het kind daarna kan instromen bij SuperSpetters. Spelenderwijs en vol vertrouwen (omdat er een ouder bij is) oefent het kind de beginselen van het leren zwemmen. Een zeer belangrijke maar vaak onderschatte stap in het zwemproces.

Wanneer?

Onze SuperHelden groep zwemt op zaterdagmorgen van 11.00-11.30 uur. Een kind mag starten als het 4,5 jaar oud is. De lesgever bepaalt wanneer het kind voldoende vaardig is om te stoppen met SuperHelden en te starten met SuperSpetters. Is het kind zover dan mag het in de eerstvolgende groep SuperSpetters instromen.

Kosten?

Onze SuperHelden zijn gewoon lid van de zwemclub, je hoort erbij. In verband met de extra opleidingseisen, gerichte begeleiding en opleidingsmaterialen vragen we naast de contributie een maandelijkse bijdrage voor de duur van de SuperHelden zwemopleiding. Deze kosten zijn:

  • Contributie                kijk hier
  • SuperHelden             € 5,25 per maand

Wij vinden dat elk kind zwemveilig moet zijn, daarom hebben we voor gezinnen die dit niet kunnen bekostigen afspraken met Stichting Leergeld en het Jeugd Sport Fonds die op bassis van hun criteria tegemoet kunnen komen in de kosten. Hiervoor kun u contact opnemen met Stichting Leergeld Horst aan de Maas (www.leergeldhorstaandemaas.nl).

Wat is SuperSpetters?

SuperSpetters is de zwemles methode van de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) waarbij kinderen op een leuke manier goed leren zwemmen en er veel aandacht is voor persoonlijk contact. Kinderen vanaf 5 jaar krijgen in kleine groepjes van ongeveer 8 kinderen zwemles van gediplomeerde lesgevers onder licentie van de Nederlandse Zwembond. Ook ouders worden zowel persoonlijk als online goed op de hoogte gehouden van de vorderingen. Het behaalde SuperSpetters zwemvaardigheidsdiploma is vergelijkbaar met diploma C. Meer info is te vinden op: www.superspetters.nl

Wanneer?

Onze SuperSpetters groepen zwemmen op zaterdagmorgen 45 minuten en starten om 08.30 uur, 09.20 uur of 10.10 uur.
Gezien de beperkte beschikbaarheid van zwembad de Berkel kunnen we dit momenteel alleen een groep op zaterdag aanbieden. Gemiddeld genomen zal een kind na 2 jaar lekker 1x per week zwemmen met SupperSpetters volledig zwemvaardig zijn. Wij vinden echter niet de snelheid maar het plezier en goed leren zwemmen belangrijk.
Elke eerste zaterdag van de maand mogen ouders komen kijken naar de vorderingen van hun kind. De laatste zaterdag van de maand mogen de ouders de laatste 15 minuten van de les komen kijken als hun kind een kwartier mag vrij zwemmen.

Kosten?

Onze SuperSpetters zijn gewoon lid van de zwemclub, je hoort erbij.  Ivm de extra opleidingseisen, gerichte begeleiding en opleidingsmaterialen vragen we naast de contributie een maandelijkse bijdrage voor de duur van de SuperSpetters zwemopleiding. Deze kosten zijn:

  • Contributie                kijk hier
  • SuperSpetters            € 13,00 per maand

Wij vinden dat elk kind zwemveilig moet zijn, daarom hebben we voor gezinnen die dit niet kunnen bekostigen afspraken met Stichting Leergeld en het Jeugd Sport Fonds die op basis van hun criteria tegemoet kunnen komen in de kosten. Hiervoor kun u contact opnemen met Stichting Leergeld Horst aan de Maas (www.leergeldhorstaandemaas.nl).

Aanmelden / vragen?

Ook zin om te beginnen of vragen? Stuur dan even een berichtje naar: superspetters@hzpc-horst.nl
Maar u kunt natuurlijk ook een keer op zaterdag ochtend binnen lopen in zwembad “De Berkel”.
Aanmelden kan hier.

Ook in 2019 heeft HZPC het certificaat van SuperSpetters weer glansrijk gehaald.